جستجو در بخش : سوال جواب منابع اسلامی لغت نامه ها قوانین و مصوبات نقل قل ها
×

فرم ورود

ورود با گوگل ورود با گوگل ورود با تلگرام ورود با تلگرام
رمز عبور را فراموش کرده ام عضو نیستم، می خواهم عضو شوم
×

×

آدرس بخش انتخاب شده


جهت کپی کردن میتوانید از دکمه های Ctrl + C استفاده کنید
رویداد ها - امتیازات
در حال بارگذاری
×

رویداد ها - امتیازات

برای بررسی عملکرد فعالیت و امتیازات خود باید در وب سایت وارد باشید. در صورت عضویت از بخش بالای صفحه وارد شوید، در غیر این صورت از دکمه پایین، مستقیم به صفحه ثبت نام وارد شوید.


×
×
با حمایت نقدی خود در افزایش سطح کیفی خدمات لام تا کام سهیم باشید.
×

دلیل درخواست بستن پست

کلیه پست هایی که جنبه تبلیغاتی داشته، محتوای اسپم و بی مفهوم در این دسته قرار میگیرند. همچنین پست هایی که به منظور گرفتن بک لینک درج می شوند شامل این مورد هستند.
حاوی مفاهیم غیر اخلاقی، سیاسی و یا توهین آمیز. کلیه پست هایی که از نظر محتوایی نیاز به بررسی و یا حذف شدن دارند در این دسته قرار می گیرند.
محتوایی با عدم جزئیات کافی و مورد نیاز. کلیه پست هایی که منظور نویسنده به وضوح مشخص نیست و نیازمند توضیحات و جزئیات بیشتر می باشند در این دسته قرار می گیرند.
محتوایی بی ربط با موضوعیت سرفصل کلی. کلیه پست هایی که از منظر مفهوم و مضمون ارتباطی با عنوان اصلی سوال ندارند در این دسته قرار می گیرند.
محتوایی دلخواه و بر پایه سلیقه. کلیه پست هایی که یک پاسخ مشخص ندارند و متوانند چندین پاسخ متفاوت و صحیح داشته باشند که کاملا مبتنی بر نظر شخصی افراد هستند در این دسته قرار می گیرند.
محتوایی در حوزه خیلی وسیع. کلیه پست هایی که از نظر محتوایی در یک حوزه ی وسیعی قرار دارند و مشخصا به یک موضوع خاصی اشاره ندارند که پاسخدهی به آن ها مستلزم تشریح مفاهیمی کلی می باشند در این دسته قرار می گیرند.
قبلا در لام تا کام مطرح شده. پست هایی که دقیقا با همین محتوا و مضمون قبلا در وب سایت لام تا کام درج شده اند، با ذکر آدرس منبع تکراری با پست حال حاضر شامل این دسته هستند. تکراری است با:
به سایر دلایل، نیازمند به بررسی توسط مدیر. به هر دلیل غیری که پست را نیازمند بررسی توسط مدیر کرده، با ذکر دلیل، در این دسته قرار میگیرد.
ارسال رای بستن

معادل فارسی برای این اصطلاح چه می شود؟


2
2
1165
throw the baby out with the bathwater

ﻫﺮ ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮاش ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﻟﻄﻔﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ "ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭼﯿﺰي دﭼﺎر اﯾﺮاد ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺖ ﻫﻤﻪ آن ﭼﯿﺰ رو ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد". ﻣﻌﺎدل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺪم ﻣﺜﻞ "ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ را ﺑﺎﻫﻢ ﺳﻮزاﻧﺪن" ﯾﺎ "اوﻣﺪن و اﺑﺮوش رو درﺳﺖ ﮐﺮدن وﻟﯽ ﭼﺸﻢ رو ﮐﻮر ﮐﺮدن" ﻫﯿﭻ ﮐﺪوم ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﻌﺎدل درﺳﺘﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ اﺻﻼح ﻧﯿﺴﺖ.

مثال:

Jill: As long as I'm selling all the books Grandpa had, I might s well sell the bookcases, too.
زبان شناسی انگلیسی
سوال شده در مسعود جعفرزاده
497 امتیاز

500 کاراکتر باقی مانده

1 جواب

5

ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﯽ ﺑﺮاش ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻣﺎ ﺑﺮاش ﻣﻌﺎدل اﺻﻄﻼﺣﯽ ﻧﺪارﯾﻢ؟ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺣﺪﺳﻪ.ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎي ﮐﺘﺎب رو دﯾﮕﻪ ﭼﺮا ﻣﯽ ﻧﺪازي دور؟ ﺑﻌﺪا ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ازﺷﻮن واﺳﻪ ﭼﯿﺪن ﯾﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯽ.ﭼﺮا ﮐﻞ ﭘﺮوژه رو ﺑﻨﺪازﯾﻢ دور؟ ﺑﯽ ﺧﯿﺎل! ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﻪ اﯾﺮاد ﮐﻪ ﮐﻞ ﭘﺮوژه رو دور ﻧﻤﯽ ﻧﺪازن.

ترجمه صحیح: اومدن و ابروش رو درست کردن ولی چشم رو کور کردن

ترجمه اشتباه یا غلط: تر و خشک را باهم سوزاندن

جواب داده شده در احسان شریفیان
1568 امتیاز

500 کاراکتر باقی مانده


جواب شما
     
.....
×

×

جعبه لام تا کام


لام تا کام نسخه صفحه کلید نیز راه اندازی شده است. شما با استفاده از کلیدهای موجود بر روی صفحه کلید دستگاهتان می توانید با وب سایت ارتباط برقرار کنید.
لیست کلید های میانبر

تبلیغات توضیحی


اقتصاد رفتاری بررسی روشهای تاثیرگذار بر رفتار کاربران
مردم همیشه به دنبال چیزهایی هستند که نمیتونن اونارو داشته باشن، و با به سادگی نمیتونن اون رو به دست بیارن.

تبلیغات تصویری


محک